Jilemická Jitka, PaedDr.

PaedDr. Jitka Jilemická

Vzdělání: FTVS UK, Filosofická fakulta University Karlovy Praha, doktorát z pedagogiky dospělých. Několika stupňové výcviky v mediaci, řešení konfliktů, vyjednávání v letech 1992-2006 vedené americkými,britskými, polskými a německými mediátory v počtu cca 500 hodin. Lektor, konzultant,kouč, mediátor, facilitátor

Získala akreditaci mediátora Asociace mediátorů ČR v roce: 2002

Absolvovala výcvik v lektorských dovednostech: r.1993, 1996

Získala akreditaci lektora Asociace mediátorů ČR v roce: 2002

Mediátorská praxe od roku - 1993, zejména firemní, spotřebitelská, rodinná mediace

Lektorská praxe ve vedení interaktivních výcviků v oblastech: od r. 1993 do dnešních dnů - komunikace, řešení konfliktů, facilitace, selfmanagement, zvládání stresu,prezentace, mediace, typologie osobnosti.

Mezinárodní lektorské zkušenosti: projekty v oblasti řešení konfliktů a mediace v USA, v EU, Ukrajině, Vietnamu, Gruzii

Zpátky na seznam lektorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky