Mešková Elena, Mgr.

Vzdělání: VŠ UK Bratislava, PF obor sociální práce, PF UK Bratislava, doplňkové pedagogické studium

Výcviky:
Výcvik mediace, 100 hod. v roce 2006
Specifika v mediační praxi zahraničního lektora, 8 hod. 2006
Mediace v Polsku so zvláštním zaměřením na rodinnou mediaci, 8 hod., 2007
Mediace a pracovní právo, 8 hod. 2007
Mediace na Slovensku, specifika obchodní mediace, 16 hod., 2007
Interetnicá mediace, 7 hod. 2007
Kurz facilitace, 16 hod., 2007
Spotřebitelské spory, 2008
Lektorské dovednosti,16 hod., 2009

Získala akreditaci mediátora v roce: 2008

Mediátorská praxe od roku: 2007 - oblast rodinná, pracovní, mezifiremní

Získala akreditaci lektora Asociace mediátorů ČR v roce: 2010

Lektorská praxe ve vedení interaktivních výcviků v oblastech: komunikace, řešení konfliktu, mediace, facilitace od roku: 2007

Zpátky na seznam lektorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky