Řezaninová Jitka, Bc.

Vzdělání: VŠ FF-UK Praha, katedra andragogiky a personálního řízení

Výcvik:
v mediaci, facilitaci a konzultaci v rozsahu 458 hodin v rámci projektu JPD 3 s názvem ?Využití mediace jako nástroje sociální integrace?, dále ? Spotřebitelská mediace?, ? Interkulturní mediace? ;  osvědčení o absolvování XI. výroční konference Asociace manželských a rodinných poradců ?Formy práce s rodinou?, konference v rámci Mezinárodního týdne manželství ?Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství?  a ? Úvod do supervize v pomáhajících profesích?

Získala akreditaci mediátora v roce: 2008

Absolvovala výcvik v lektorských dovednostech - v rozsahu 150 hodin ? OSZDS, akreditováno MŠMT dne 10.11.2003 pod čj. 29 722/03/25/419 s názvem: ?Kurz pro lektory ve vzdělávání dospělých? ? rekvalifikační kurz v roce 2005 v rozsahu 120 hodin.

Získala akreditaci lektora Asociace mediátorů ČR v roce: 2010

Mediátorská praxe od roku: 2006 v oblastech ? rodinná, pracovní, mezifiremní

Lektorská praxe ve vedení interaktivních výcviků v oblastech:
komunikace, řešení konfliktu, mediace, facilitace, a pod. od roku: 2008

Zpátky na seznam lektorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky