Šišková Tatjana, PhDr.

Vzdělání:
Filosofická fakulta University Karlovy Praha: obor sociologie a filosofie, doktorát ze sociologie, filosofie, demografie. Jedno semestrální seminář ?obecná sociologie? na Columbia University v N.Y, USA
Několika stupňové výcviky v mediaci, řešení konfliktů, vyjednávání a multikulturní výchova v letech 1992-2008 vedené americkými,britskými, polskými českými, slovenskými a holandskými lektory v počtu více než 500 hodin

Absolvovala výcvik v lektorských dovednostech: r.1993, 1996 v Partners Czech

Získala akreditaci mediátora Asociace mediátorů ČR v roce: 2002

Získala akreditaci lektora Asociace mediátorů ČR v roce: 2002

Mediátorská praxe od roku - 1993, do dnes,  zejména rodinná, komunitní, interetnická a pracovní mediace. Vede mediace v češtině i angličtině.

Praxe ve vedení interaktivních výcviků a práce v terénu:
2012 dodnes: jmenování komisařky  ministrem spravedlnosti  pro zkoušení budoucích zapsaných mediátorů, a to jak pro základní, tak i pro rodinnou mediaci
2012- Autorkou knihy ?Facilitativní mediace?( Portál), jedná se o praktického průvodce mediací.
2000-2013 Spoluautorka- s lektory AMČR- výukových materiálů výcviků, workshopů a supervizí  nabízených AMČR
2006 do r.2012 ?členka legislativní komise ministerstva spravedlnosti pro návrh Zákona o mediaci
1993 do dnes ?výcviky komunikace, řešení konfliktů, interetnický konflikt, facilitace, prezentace, sociální práce, mediace, multikulturní výchova, mediace ve spotřebitelských sporech.
2003  pověřená MŠMT  lektorovat v projektu ?Reforma multikulturního vzdělávání?.
1993 pověřená Partners For Democratic Change školením budoucích smírčích rad v ČR.
 

Zpátky na seznam lektorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky