Vrabcová Dana

Vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Sociální práce

Výcvik: v mediaci, facilitaci a konzultaci v rozsahu 500 hodin v rámci projektu JPD 3 s názvem „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“, osvědčení o absolvování seminářů:  Spotřebitelská mediace, Interkulturní mediace; osvědčení o absolvování XI. výroční konference Asociace manželských a rodinných poradců „Formy práce s rodinou“, konference v rámci Mezinárodního týdne manželství „Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství“, osvědčení „Úvod do problematiky SPOD dětí - Řešení sporů v otázkách výchovy a rodičovství“, osvědčení „Vybrané kapitoly z psychopatologie“, „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“

Získala akreditaci mediátora Asociace mediátorů ČR v roce: 2008

Lektorské dovednosti: v rozsahu 16 hodin v roce 2008

Získala akreditaci lektora Asociace mediátorů ČR v roce: 2010

Mediátorská praxe od roku: 2006 v oblastech – rodinná, pracovní, mezifiremní

Lektorská praxe ve vedení interaktivních výcviků v oblastech: komunikace, řešení konfliktu, mediace, facilitace.

Zpátky na seznam lektorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky