Zouhar Jan, Mgr.

Oblast mediace: vnitrofiremí spory, občanské spory, rozvodové spory, obchodní spory, rodinná mediace

Lokalita: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Jazyková vybavenost: čeština

Vzdělání: Filosofická fakulta UK, obor historie - ekonomie

Kontakt:

email: zouharj@volny.cz
tel.: 604 849 652
adresa: Dukelská 1818 Vsetín, PSČ 755 01
 

Další informace:
Akreditovaný mediátor AMČR, akreditovaný sociální trenér, certifikovaný lektor projektu "Dokážu to?" (AISIS, o.s.) a projektu Koordinátor (Národní institut dalšího vzdělávání). Mnoho let působil jako středoškolský pedagog. Od roku 2005 se plně věnuje vzdělávání dospělých, a to zejména rozvoji osobnobnostních kompetencí v rámci témat - sebepoznání, komunikace, týmová spolupráce, řešení konfliktů. Dále se věnuje rozvoji pedagogických kompetencí, lektorským dovednostem a problematice virtuální komunikace. Vede semináře pro školy, školská zařízení, neziskové organizace i podnikatelskou sféru. Zabývá se rozvojem právního vědomí u mládeže i dospělých. Je aktivně zapojen do práce smírčí rady ve Vsetíně, která pomáhá občanům řešit jejich sousedské a rodinné spory.

Absolvent výcviků v lektorských dovednostech, týmové spolupráci, mediaci, komunikačních dovednostech a v systemickém koučování.

Zpátky na seznam mediátorů.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky