Workshop - Děti a mediace

Milí členové AMČR a milí vyškolení mediátoři,

tímto bychom vás rádi pozvali na pracovní workshop, který se bude věnovat rodinné mediaci, kde se konflikt dotýká dětí (rozvody, náhradní rodinná péče, výchovná opatření, školství).

Workshop povede Mgr. Eva Pávková, psycholožka a mediátorka, která při využívání mediace v praxi získala poznatky, jež obohatí vaše znalosti a přinesou další odpovědi na dilemata a těžkosti, které rodinná mediace přináší.

Mgr. Eva Pávková vystudovala psychologii, absolvovala základní mediační výcvik u AMČR a specializační mediační výcviky v Belgii, Německu a Irsku. Od roku 2000 pracovala v oblasti sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, rodičovských únosů a přeshraničních rodičovských konfliktů na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně. Od roku 2018 má soukromou praxi jako poradenská psycholožka a mediátorka, pořádá a vede semináře. Rodina jako ústřední jednotka života každého z nás je pro ni celoživotním tématem.

Program nabízí následující body:

  • Kdy a jak přizvat děti k mediaci
  • Jak získat a následně zprostředkovat jejich názor dospělým
  • Praxe v zahraničí, např. spolupráce mediátorů se soudci, OSPODy, poradnami
  • Specifika mediací rodičovských konfliktů s přeshraničním prvkem.
  • Zkušenosti s mediací on line, např. přes Skype - výzvy, omezení i výhody
  • Právo a nové výzvy mediátorů po r. 2014 v souvislosti s NOZ, (např. souhlas s podstatnými změnami, na nichž se rodiče musí dohodnout)

Dne 1. října 2019 v úterý od 9:30-16:30
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 100/9

FORMA: interaktivní workshop s předcházejícím teoretickým úvodem a diskusí, ukázka mediace s dítětem. Odnesete si manuál se seznamem literatury, důležitými odkazy a teoretickým shrnutím témat.

Soubory ke stažení

Pozvánka - workshop ( DOCX 57.1 kB )


zpět »

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky