Jednodenní seminář: Facilitační dovednosti pro vedení případové konference, Olomouc (23-22)

Akreditace č. A2020/0606-SP

cíl:  připravit účastníky na vedení případových konferencí, přinést informace o procesu facilitace a roli facilitátora, zprostředkovat informace o tom, jak je případová konference využitelná v sociální práci, představit účastníkům techniky podporující kreativitu skupiny a intervenční techniky
         
datum konání: 6. října 2022   celkem 6 hodin, od 9 do 14 hodin
místo konání: Olomouc
                                                                            
pro koho: pracovníky v sociální oblasti, kteří ve své praxi mohou při práci s klienty využít případové konference.
Absolventi si procvičí facilitační techniky vhodné pro vedení případových konferencí. Účastníci získají dovednosti, které jim pomohou zvládat složité okamžiky v průběhu případové konference.

program:

  • Vymezení pojmu a definice případové konference
  • Cíl případové konference
  • Zásady případové konference
  • Přínos případové konference pro účastníky
  • Role iniciátora, koordinátora, svolavatele, zapisovatele konference
  • Role  a úkoly moderátora (facilitátora)
  • Příprava a realizace případové konference

určeno pro:  6 - 20  účastníků, každý účastník obdrží manuál a osvědčení o účasti

podmínky:  seminář se bude realizovat v případě, že se přihlásí minimálně 6 účastníků

lektorky:  Bc.Jitka Řezaninová, PhDr. Dana Vrabcová - tel: 734 725 226

cena:  2.100.- Kč          

 

Soubory ke stažení

informace 23-22 ( DOC 42.5 kB )

přihláška 23-22 ( DOC 44 kB )


zpět »

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky