Jednodenní seminář: Facilitační dovednosti pro vedení případové konference, Olomouc (12-24)

cíl:  připravit účastníky na vedení případových konferencí, přinést informace o procesu facilitace a roli facilitátora, zprostředkovat informace o tom, jak je případová konference využitelná v sociální práci, představit účastníkům techniky podporující kreativitu skupiny a intervenční techniky

datum konání:  3.10. 2024  celkem 6 hodin, od 9 do 14 hodin 

místo konání:  Olomouc

pro koho: pracovníky v sociální oblasti, kteří ve své praxi mohou při práci s klienty využít případové konference. 

Absolventi si procvičí facilitační techniky vhodné pro vedení případových konferencí. Účastníci získají dovednosti, které jim pomohou zvládat složité okamžiky v průběhu případové konference.

program: 

  • Vymezení pojmu a definice případové konference
  • Cíl případové konference
  • Zásady případové konference
  • Přínos případové konference pro účastníky 
  • Role iniciátora, koordinátora, svolavatele, zapisovatele konference
  • Role  a úkoly moderátora (facilitátora)
  • Příprava a realizace případové konference

určeno pro:  6 - 20  účastníků, každý účastník obdrží manuál a osvědčení o účasti 

podmínky:  seminář se bude realizovat v případě, že se přihlásí minimálně 6 účastníků

lektorky:  Bc.Jitka Řezaninová, PhDr. Dana Vrabcová - tel: 734 725 226 

 

Soubory ke stažení

přihláška 12-24 ( DOC 43.5 kB )

informace 12-24 ( DOC 43 kB )


zpět »

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky