Jednodenní seminář: Vedení rozhovoru s dítětem II – pokračování, praktický nácvik, Praha (16-24)

Milí mediátoři,

tímto bychom vás rádi pozvali na seminář, který se bude věnovat tomu, jak vést rozhovory s dítětem, které se nachází v náročné rodinné situaci a to především důsledkem rozpadu partnerského vztahu rodičů. Seminář povede Mgr. Eva Zakouřilová, dlouholetá pracovnice OSPODu, která tyto rozhovory s dětmi běžně vede. Eva je rovněž mediátorka a umí informace z obou těchto profesí vzájemně propojovat tak, aby svým klientům  (jak rodičům, tak i jejím dětem) pomohla. 

Rodina jako ústřední jednotka života každého z nás je pro ni celoživotním tématem.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s možnostmi a specifiky vedení rozhovoru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Získat od dítěte např. potřebné informace pro kvalitní rozhodování soudu je velmi náročný úkol. Přitom aby soud mohl o dalším osudu dítěte rozhodnout, ať už v trestním, opatrovnickém či jiném řízení, potřebuje dobře znát situaci dítěte a jeho rodiny. Jde mnohdy o klíčové informace, týkající se názoru dítěte, jeho emocí a potřeb v různých kontextech. Sociální pracovníci navíc vykonávají tuto svou činnost v náročných podmínkách souvisejících s různorodostí konkrétních situací a prostředí.

V průběhu semináře získají posluchači znalosti a dovednosti, jak mohou rozhovor jako stěžejní nástroj v práci s dětským klientem ve své diagnostické i sociálně-terapeutické činnosti používat, včetně zapojení speciálních technik. Důraz bude kladen na potřebná specifika ve vztahu k účelu rozhovoru, věku dítěte, jeho situaci v rodině apod., přičemž pozornost bude věnována spíše stránce praktické, než teoretické.            

Datum a místo akce: ve čtvrtek 15. ledna 2024  od 9:00-16:00 hod.; Praha 5-Smíchov, Holečkova 100/9   

 

Soubory ke stažení

informace 16-24 ( DOCX 51.1 kB )

přihláška 16-24 ( DOC 41 kB )


zpět »

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky