Projekt Využití mediace jako nástroje sociální integrace


Pro koho je projekt určen

Jste zaměstnavatel

Nabízíme vám v rámci našeho projektu mediační a facilitační služby.

Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Facilitace je metoda efektivního řízení porad a jednání, řízení diskuze a řešení problému ve skupině za pomoci prostředníka – facilitátora. Facilitátor je odborník na vedení procesu dorozumívání ve skupině. Umožňuje každému aktivně se zúčastnit a vyslovit názor. Pomáhá lidem najít nejlepší řešení.
Náš projekt je výjimečnou příležitostí pro vás – vyzkoušet mediaci a facilitaci a zjistit, jaký prospěch přináší při řešení obtížných situací.

Tyto metody mohou:

 • usnadnit komunikaci
 • urovnat spory vašich zaměstnanců, které snižují jejich výkon a pracovní nasazení
 • udržet zaměstnance, do nichž jste vložili čas a zaškolení ve zkušební době
 • snížit fluktuaci zaměstnanců
 • ukázat, že vaše firma umí jednat s lidmi, stoupne její důvěryhodnost i prestiž
 • minimalizovat stížnosti vašich zaměstnanců
 • nalézt kultivovanou formu propouštění zaměstnanců
 • hledat nové způsoby a postupy práce
 • zavádět nová pravidla na pracovišti

Mediaci můžete využít i v jiných situacích , které negativně ovlivňují pracovní vztahy. Obě metody se mohou stát součástí vaší firemní kultury.

Lze důvodně předpokládat, že v blízké budoucnosti se mediace stane běžnějším prostředkem řešení konfliktů a vy budete mít náskok díky vaší vlastní zkušenosti s mediací, která je ve vyspělých demokraciích rozšířená už dnes.

zpět na začátek stránky

 

Poskytuje vaše organizace nebo úřad služby lidem znevýhodněným na trhu práce

Ve své činnosti se setkáváte s lidmi znevýhodněnými na trhu práce, řešíte s nimi jejich těžkosti a věnujete svoji energii a úsilí ke zlepšení jejich situace. Nabízíme vám využití mediační a facilitační služby v rámci našeho projektu zdarma do ledna 2008.

Tyto služby mohou usnadnit:

 • komunikaci s klienty
 • vyjednat pro klienty podmínky nástupu do zaměstnání
 • narovnat rodinné vztahy , které znemožňují, či komplikují nástup klienta do zaměstnání
 • řešení těžkostí, které by mohly způsobit propuštění klienta z práce

V těchto i jiných situacích vám můžeme bezplatně a efektivně pomoci v rámci našeho projektu. Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Potřebujete:

 • hledat nové postupy ve vaší činnosti
 • efektivně předávat informace
 • řešit konflikty
 • přijímat rozhodnutí
 • vytvořit plány a strategie ve vaší organizaci

V těchto případech vám nabízíme facilitační služby. Facilitace je metoda efektivního řízení porad a jednání, řízení diskuze a řešení problému ve skupině za pomoci prostředníka – facilitátora. Facilitátor je odborník na vedení procesu dorozumívání ve skupině. Umožňuje každému aktivně se zúčastnit a vyslovit názor. Pomáhá lidem najít optimální řešení.

zpět na začátek stránky

 

Pečujete o děti nebo člena rodiny

Hledání a udržení zaměstnání je náročný proces, který vyžaduje řadu specifických dovedností. Je provázen konflikty různé intenzity a míry zátěže. Tyto konfliktní situace nejčastěji řešíme buď ostrým střetem nebo situaci neřešíme a neseme si nepříjemné napětí dále s sebou.

Nabízíme vám alternativní řešení za pomoci mediace.

 • odmítají vás zaměstnat
 • jste zaměstnáni, ale hrozí vám, že zítra nebudete
 • chcete slušné pracovní prostředí
 • hledáte zaměstnání a potýkáte se s těžkostmi na úřadech
 • hledáte zaměstnání, ale nástup do zaměstnání vám ztěžuje situace doma
 • vracíte se po dlouhé době do zaměstnání, kde se změnily podmínky
 • nemůžete se vrátit na své původní místo a stojíte o kultivované řešení
 • potřebujete vyjednat podmínky nástupu do zaměstnání
 • potřebujete vyjednat změny pracovních podmínek
 • hrozí vám výpověď
 • máte problémy v komunikaci s kolegy

V těchto i jiných situacích vám můžeme bezplatně a efektivně pomoci v rámci našeho projektu do ledna 2008. Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Co můžete prostřednictvím mediace získat:

 • přesněji si uvědomíte a pojmenujete, co chcete, oč konkrétně vám jde
 • najdete prostor pro vzájemné naslouchání
 • díky pojmenování potřeb, zájmů a prožívaných emocí najdete prostor pro vzájemnou komunikaci, vzájemný respekt a úctu
 • v emočně bezpečné komunikaci můžete hledat nejlepší společná řešení vašeho nedorozumění, sporu, konfliktu

zpět na začátek stránky

 

Patříte ke zralým lidem /45 let a více/

Hledání a udržení zaměstnání je náročný proces, který vyžaduje řadu specifických dovedností. Je provázen konflikty různé intenzity a míry zátěže. Tyto konfliktní situace nejčastěji řešíme buď ostrým střetem nebo situaci neřešíme a neseme si nepříjemné napětí dále s sebou.

Nabízíme vám alternativní řešení za pomoci mediace.

 • jste znevýhodněn nebo nerespektován kvůli svému věku
 • jste zaměstnán, ale hrozí vám, že zítra nebudete
 • nedodržuje váš zaměstnavatel pracovní smlouvu
 • odmítají vás zaměstnat
 • hledáte zaměstnání a ztrácíte potřebnou energii jednáním s úřady
 • potřebujete vyjednávat se zaměstnavatelem ohledně úpravy pracovních podmínek
 • existují určité bariéry v komunikaci mezi vámi a vaším zaměstnavatelem a je to podstatné pro vykonávání vaší práce
 • chcete slušné pracovní prostředí
 • zaměstnavatel vám neumožňuje zvyšování kvalifikace
 • postrádáte respekt mladých personalistů nebo kolegů
 • vnímáte žárlivost na vaše znalosti a zkušenosti
 • máte problémy s nastavením pracovních podmínek při vyjednávání s novým zaměstnavatelem
 • vládne na vašem pracovišti nezdravé a nepřátelské ovzduší
 • máte obtíže, jak se vyrovnat s požadavky zaměstnavatele

V těchto i jiných situacích vám můžeme bezplatně a efektivně pomoci v rámci našeho projektu. Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Co můžete prostřednictvím mediace získat:

 • přesněji si uvědomíte a pojmenujete, co chcete, oč konkrétně vám jde
 • najdete prostor pro vzájemné naslouchání
 • díky pojmenování potřeb, zájmů a prožívaných emocí najdete prostor pro vzájemnou komunikaci, vzájemný respekt a úctu
 • v emočně bezpečné komunikaci můžete hledat nejlepší společná řešení vašeho nedorozumění, sporu, konfliktu

zpět na začátek stránky

 

Potřebujete v důsledku svého zdravotního stavu specifické podmínky k práci

Hledání a udržení zaměstnání je náročný proces, který vyžaduje řadu specifických dovedností. Je provázen konflikty různé intenzity a míry zátěže. Tyto konfliktní situace nejčastěji řešíme buď ostrým střetem nebo situaci neřešíme a neseme si nepříjemné napětí dále s sebou. Nabízíme vám alternativní řešení za pomoci mediace.

Můžete se na nás obrátit v těchto situacích:

 • hledáte zaměstnání a ztrácíte potřebnou energii jednáním s úřady
 • v souvislosti se zaměstnáním dochází ve vaší rodině k nedorozuměním, sporům či konfliktům
 • existují určité bariéry v komunikaci mezi vámi a vaším zaměstnavatelem a je to podstatné pro vykonávání vaší práce
 • hledáte zaměstnání a pro rodinu je těžké tento fakt přijmout
 • potřebujete vyjednávat se zaměstnavatelem ohledně úpravy pracovních podmínek
 • domníváte se, že vás chce zaměstnavatel propustit a obáváte se s ním o tom mluvit
 • máte nedorozumění, spory či konflikty s kolegy na pracovišti

V těchto i jiných situacích vám můžeme bezplatně a efektivně pomoci v rámci našeho projektu. Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Co můžete prostřednictvím mediace získat:

 • přesněji si uvědomíte a pojmenujete, co chcete, oč konkrétně vám jde
 • najdete prostor pro vzájemné naslouchání
 • díky pojmenování potřeb, zájmů a prožívaných emocí najdete prostor pro vzájemnou komunikaci, vzájemný respekt a úctu
 • v emočně bezpečné komunikaci můžete hledat nejlepší společná řešení vašeho nedorozumění, sporu, konfliktu

zpět na začátek stránky

 

Máte po ukončení školy těžkosti se zaměstnáním

Hledání a udržení zaměstnání je náročný proces, který vyžaduje řadu specifických dovedností. Je provázen konflikty různé intenzity a míry zátěže. Tyto konfliktní situace nejčastěji řešíme buď ostrým střetem nebo situaci neřešíme a neseme si nepříjemné napětí dále s sebou. Nabízíme vám alternativní řešení za pomoci mediace.

Můžete se na nás obrátit v těchto situacích:

 • odmítají vás zaměstnat
 • jste zaměstnáni, ale hrozí vám, že zítra nebudete
 • chcete slušné pracovní prostředí
 • hledáte zaměstnání a potýkáte se s těžkostmi na úřadech
 • nástup do zaměstnání vám ztěžuje situace doma
 • potřebujete vyjednat podmínky nástupu do zaměstnání
 • máte problémy s kolegy na pracovišti

Můžete se na nás obrátit i s dalšími těžkostmi, které potkáváte ve snaze uplatnit se na trhu práce. Můžeme vám bezplatně a efektivně pomoci v rámci našeho projektu.

Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Co můžete prostřednictvím mediace získat:

 • přesněji si uvědomíte a pojmenujete, co chcete, oč konkrétně vám jde
 • najdete prostor pro vzájemné naslouchání
 • díky pojmenování potřeb, zájmů a prožívaných emocí najdete prostor pro vzájemnou komunikaci, vzájemný respekt a úctu
 • v emočně bezpečné komunikaci můžete hledat nejlepší společná řešení vašeho nedorozumění, sporu, konfliktů

zpět na začátek stránky

 

Patříte k etnické skupině

Hledání a udržení zaměstnání je náročný proces, který vyžaduje řadu specifických dovedností. Je provázen konflikty různé intenzity a míry zátěže. Tyto konfliktní situace nejčastěji řešíme buď ostrým střetem nebo situaci neřešíme a neseme si nepříjemné napětí dále s sebou. Nabízíme vám alternativní řešení za pomoci mediace.

Můžete se na nás obrátit v těchto situacích:

 • odmítají vás zaměstnat
 • jste zaměstnáni, ale hrozí vám, že zítra nebudete
 • chcete slušné pracovní prostředí
 • hledáte zaměstnání a potýkáte se s těžkostmi na úřadech
 • potřebujete vyjednat podmínky nástupu do zaměstnání
 • máte problémy s kolegy na pracovišti
 • jste obětí šikany nebo diskriminace
 • kříží se požadavky vaší práce se zvyklostmi vaší rodiny
 • máte těžkosti při domluvě se šéfem

V těchto i jiných situacích vám můžeme bezplatně a efektivně pomoci v rámci našeho projektu. Mediace je metoda rychlého a efektivního vyjednávání. Vede k řešení sporů, nedorozumění a konfliktů, usnadňuje komunikaci. Umožňuje vyjasnění sporné situace za současného respektování emocí zúčastněných. Účastníci mediace pod vedením mediátorů hledají a nacházejí řešení, která odpovídají jejich potřebám a zájmům. Nalezená řešení pak všichni účastníci chápou, rozumí jim, ví jak se na nich podílejí a mají tak zájem na jejich realizování.

Co můžete prostřednictvím mediace získat:

 • přesněji si uvědomíte a pojmenujete, co chcete, oč konkrétně vám jde
 • najdete prostor pro vzájemné naslouchání
 • díky pojmenování potřeb, zájmů a prožívaných emocí najdete prostor pro vzájemnou komunikaci, vzájemný respekt a úctu
 • v emočně bezpečné komunikaci můžete hledat nejlepší společná řešení vašeho nedorozumění, sporu, konfliktu

zpět na začátek stránky

Copyright © 2006 Asociace mediátorů České republiky