Projekt Využití mediace jako nástroje sociální integrace


Poskytované služby

Mediace

Mediace je technika řešení sporů za pomocí prostředníka-mediátora. Jde o alternativní způsob řešení konfliktu, který plně zapojuje strany do procesu řešení a pomáhá usnadňovat komunikaci mezi znesvářenými stranami.

Mediátor je odborník na efektivní vyjednávání a metodiku řešení problémů. Mediátor nemá roli soudce ani arbitra. Nerozhoduje o tom, co je správné a co nikoliv. Dbá o proces nedorozumění mezi stranami a o výsledné řešení, které je navrženo a podporováno všemi zúčastněnými. Není v konfliktu mocensky ani citově zaangažován.

V rámci projektu mohou lidé využít mediaci k řešení sporů s kolegy v zaměstnání, nadřízenými, podřízenými nebo svými rodinnými příslušníky, které je omezují, ohrožují ve výkonu povolání nebo jim brání vůbec si zaměstnání najít.

Příprava na vyjednávání

Klientům, kteří chtějí svou situaci řešit a druhá strana sporu nemá zájem o mediaci, nabízíme přípravu na vyjednávání.

Obsahem přípravy na vyjednávání je:

  • analýza situace přinášející těžkosti
  • rozbor dosavadního postupu jednání s druhou stranou
  • pojmenování zájmů a potřeb klienta a současně zamyšlení nad zájmy a potřebami druhé strany
  • přemýšlet, jaký prostor a podmínky pro vyjednávání klient má
  • hledání a rozšíření možností k řešení
  • posílení efektivních dovedností k vyjednávání
  • zaměření na budoucnost a příprava konkrétní strategie k vyjednávání

Po té, co klient absolvuje přípravu na vyjednávání bude kompetentnější a schopnější sám vést vyjednávání s druhou stranou a svoji situaci tak efektivněji řešit.

Facilitace

Firmám, institucím a organizacím nabízíme facilitaci k řešení problémů v týmu a k zefektivnění jeho práce.

Facilitace je technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Facilitátor je odborník na vedení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Zodpovídá za proces dorozumívání, nikoliv za výsledky řešení.

Poradenství

Klientům, kteří nás požádají o pomoc a naše služby pro ně nejsou vhodné, pomůžeme se zorientovat v jejich situaci. Poradíme jim, kam jít se svými problémy a na jakého odborníka se obrátit.

Copyright © 2006 Asociace mediátorů České republiky