Projekt Využití mediace jako nástroje sociální integrace


Vyřešte spor bez právníků

12.06.2007, příloha Dnes zaměstnání

Se svým bývalým zaměstnavatelem se Pavla z Prahy rozešla ve zlém. Tvrdí, že personální agentura, ve které působila, jí dluží peníze za odvedenou práci – zhruba 10 tisíc korun. Soudu by se však raději vyhnula.

„Po odchodu z firmy jsem byla čtyři měsíce nezaměstnaná a nemám prostředky ani na to, abych se šla svěřit advokátovi.“ Stejně jako řadu jiných lidí Pavlu neláká soudní jednání i z jiného důvodu. „Je nepříjemné, konfliktní, jednotlivé strany na sebe cení zuby, zbytečně tak zvyšují napětí a rozpory se ještě prohlubují,“ popisuje své výhrady Pavla.

Rozhodla se tedy pro jiné řešení – takzvanou mediaci. Jde o mimosoudní řešení sporu s pomocí nezávislého prostředníka. Na Západě je běžná, v Česku se začala používat teprve před několika lety.

Obě strany se sejdou s mediátorem, který se je snaží přivést k vzájemné dohodě. Na rozdíl od soudního řízení má mediace několik výhod. Protivníci se s prostředníkem scházejí dobrovolně, mohou jednání kdykoliv ukončit, nepříjemné otázky probírají v soukromí a výsledkem není výhra jednoho či druhého, ale dohoda, kterou spolu podepíší.

Kde hledat mediátora
V pracovních záležitostech má mediace široké uplatnění. „Může řešit například nedorozumění v otázce hodnocení, ale i neplnění pracovních úkolů či nejasnosti v rozdělení pravomocí,“ říká předsedkyně Asociace mediátorů České republiky Tatjana Šišková. Protože se konflikt nevyhrotí tolik jako u soudu, po jeho vyřešení lze snadno pokračovat ve spolupráci.

Prostředníka můžete najít přímo přes asociaci mediátorů. Měl by mít vysokoškolské vzdělání a speciální mediátorský výcvik.

O mediaci mohou požádat obě strany společně, nebo jen jeden z účastníků sporu. Ve druhém případě je třeba získat souhlas protistrany. „Obracejí se na nás spíš zaměstnanci, pozvat jejich nadřízené bývá samozřejmě těžší, často se bojí přiznat, že mají konflikt, vnímají ho jako osobní selhání,“ říká Tatjana Šišková. Firmy se nakonec nechávají přesvědčit i proto, aby předešly veřejnému probírání věci u soudu, nebo nechtějí-li riskovat prohru.

„Pro znevýhodněné na trhu práce pořádáme projekt ‚Mediace v rámci sociální integrace‘. Mediace je pro ně zdarma, je hrazená z evropských fondů,“ říká Tatjana Šišková. Projekt však platí pouze pro Prahu, o dalších projektech hledejte informace na inspektorátech práce.

Jednejte na neutrální půdě
Jak přesně mediace probíhá? Nejčastěji v uzavřené místnosti jen za účasti znesvářených stran a mediátora. „Měla by se odehrávat na neutrální půdě,“ říká brněnská mediátorka Věra Jelínková. „Kdyby se jednalo u jednoho z účastníků konfliktu, byl by ve výhodě.“ Jelínková nedoporučuje ani restauraci či kavárnu. „Na jednání musí být klid, při mediaci se také hodně píše.“ Vhodný je například salonek či prostory občanských sdružení.

První, přípravná fáze mediace se většinou vede přes telefon. „Stranám vysvětlíme principy mediace, aby se mohly samy rozhodnout, zda na ni přistoupit. Po oboustranném souhlasu domluvíme termín prvního sezení, které trvá většinou tři hodiny,“ přibližuje Tatjana Šišková.

Věra Jelínková zdůrazňuje, že mediátor by se neměl s žádnou stranou potkat dříve než při prvním sezení, aby si zachoval nestrannost. I to je důvod, proč se podmínky domlouvají přes telefon.

Při sezení klade mediátor důraz na to, aby každá strana dostala potřebný prostor a vzájemně si neskákaly do řeči. „Dá každému možnost, aby řekl, jak konflikt vznikl a proč se choval tak či onak,“ doplňuje Tatjana Šišková. Jednotlivé závěry se zapisují, aby byl přehled v tom, co kdo řekl. „Popíšete svou představu, každý řekne třeba několik možností a v některých se shodnete. Pro přehlednost se to zapíše,“ přibližuje Věra Jelínková.

Mediátor zásadně nerozhoduje sám, neradí ani žádnou ze stran netlačí k dohodě. Tu se často podaří uzavřít už během prvního sezení, ve složitějších případech se schůzka několikrát opakuje. A jak to je se závazností podepsané dohody? „Pokud se podmínky jakkoliv změní, mohou účastníci opět přijít za mediátorem a společně vytvořit dohodu novou. Nicméně k soudu mohou jít, kdykoliv si to přejí,“ uzavírá Tatjana Šišková.

Mediace je levnější než soud
Cena se dohodne předem. Minimální hodinová taxa je 600 korun, pro firmy a podnikatele 2000 korun. Obvykle se na ní podílejí obě strany.

zpět na články

Copyright © 2006 Asociace mediátorů České republiky